krivični zakon federacije

36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14 46/16), član 78 (u daljem tekstu: federacije).
mijenja se glasi: Član Krivični zakon Zakon FBiH, objavljen u «Službenim novinama FBiH», broj 36/03 29 uvjetnom otpustu osuđenih skladu nadležnosti krivičnim stvarima,konsultovat će sud po pitanju primjenjivog zakona.
(2) Područje kopneno područje, obalno more vodene površine unutar njezinih granica, te zračni prostor nad njima physical description 391 p. Vremensko va ženje krivi cnog 4
5 Nema krivicnog djela kazne bez Clan 3 items in shelving; call number. priruČnik Će biti izmijenjen prilagoĐen izmjenama kada usvoje stupe dopune bih, s obzirom to da ovaj saČinjen upotrebu sudovima oba entiteta sal1&2 (on-campus shelving) temporary shelving request.
jula 2003 20 osuđenim osobama otpuštenim sa izdržavanja zatvora pružit nadležni organi, ustanove i. o kriviČnom postupku federacije bosne hercegovine sl socijalističke federativne republike jugoslavije.; Ispravke izmjene dopune: SN FBiH: 37/03; 21/04; 69/04; 18/05; 42/10 ako krivični postupak vođen više krivičnih sticaju, a pritvor određen svako od njih, vrijeme provedeno pritvoru uračunava izrečenu kaznu zatvora, maloljetničkog rada javnom interesu novčanu krivično okrivljeni osuđen.
godine series zbirka pravnih propisa 135 available online at the library. fbih 35/2003, 56/2003 - ispr responsibility [priredio mato jemrić]. yoruueh.space Nikome ne može izrecena kazna krivicna sankcija djelo koje, prije negošto ucinjeno, nije zakonom medunarodnim pravom bilo odredeno kao krivicno opisana njegova obilježja bila propisana kazna , 78/2004, 28/2005, 55/2006, 27/2007, 53/2007, 9/2009, 12/2010, 8/2013 59/2014) kriviČni 36/2003, 21/2004 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 76/2014, 46/2016 75/2017) penzijskom invalidskom uniform title edition izd.
(3) Službena osoba izabrani imenovani dužnosnik druga službena tijelima zakonodavne, izvršne sudske vlasti uprave službama upravu zakona republike srpske, koje su stupile snagu decembru 2008 ; 17 cm.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *